O projekcie - Młodzi Aktywni

Przejdź do treści
Gostyniński Klub Żeglarski HALS zaprasza młodzież szkolną w wieku 7-15 lat do wzięcia udziału w realizowanym projekcie szkoleniowo-edukacyjnym umożliwiającym poznanie walorów żeglarstwa jako turystyki kwalifikowanej będącej alternatywą dla tradycyjnych form wypoczynku. Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i skierowany został do mieszkańców miasta Gostynina oraz gmin: Gostynin, Łąck, Gąbin, Nowy Duninów.
Wspaniałe walory środowiska naturalnego tego obszaru to wymarzone miejsce do spędzania wolnego czasu, a jednocześnie podnoszenia własnych umiejętności i zdobywania nowej wiedzy. Te wydawałoby się oczywiste walory są bardzo słabo wykorzystywane i właśnie ta inicjatywa ma pomóc pokonać tę sytuację i dać grupie młodych ludzi nowe narzędzie do samorozwoju i wzmocnienia własnej wartości. W ramach projektu grupa 15-tu młodych ludzi weźmie udział w bezpłatnym szkoleniu żeglarskim polegającym na zdobyciu wiedzy i umiejętności umożliwiających  żeglowanie i manewrowanie jachtem. Będzie się ono składać z 6 ośmiogodzinnych dni szkoleniowych realizowanych na terenie przystani Klubu w Nowym Duninowie oraz na wodach Zalewu Włocławskiego. Na początku kandydaci zobowiązani są wziąć udział w części edukacyjnej projektu przeprowadzonej w formie internetowej prezentacji on-line przekazującej wiadomości na temat żeglarstwa i walorów przyrodniczych naszego regionu. Następnie przeprowadzona zostanie dla dzieci i młodzieży szkolnej naszego regionu olimpiada wiedzowa sprawdzająca poziom znajomości zagadnień objętych wcześniejszymi prezentacjami. Zorganizowana będzie w formie testu internetowego umieszczonego na stronie projektu, składającego się z każdorazowo losowanych przez komputer pytań tworzących ich bazę. Olimpiada wyłoni 15-to osobową reprezentację młodzieży zakwalifikowaną do szkoleniowej części projektu służącej zapoznaniu uczestników z zagadnieniami żeglarstwa, walorami przyrodniczymi i turystycznymi Wisły oraz z zasadami postępowania w środowisku naturalnym. Szkolenie żeglarskie będzie obejmowało cykl zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu: teorii żeglowania, teorii manewrowania jachtem, meteorologii, locji, nawigacji, przepisów żeglugi, przepisów regatowych oraz prac bosmańskich.
ETAPY REALIZACJI
I.  Część prezentacyjno-edukacyjna
Forma
Cykl internetowych prezentacji on-line  przekazujących wiadomości na temat żeglarstwa i walorów przyrodniczych naszego regionu.
Termin
Od  1.09.2020 r. do 7.09.2020 r.
Miejsce
Strona internetowa: www.mlodziaktywni.org.pl
II.  Olimpiada wiedzowa
Forma
Internetowy test z wiedzy przekazanej w części prezentacyjno-edukacyjnej projektu.
W celu zakwalifikowania się na szkolenie należy wziąć udział w olimpiadzie wiedzy o żeglarstwie i walorach przyrodniczych i turystycznych naszego regionu. Piętnaście osób z najlepszymi wynikami zakwalifikuje się do kolejnego etapu – szkolenia żeglarskiego. W celu wzięcia udziału w olimpiadzie należy wejść w zakładkę „Testy” na stronie projektu, a następnie zalogować się podając potrzebne dane w formularzu testowym. O zakwalifikowaniu na szkolenie lub jego braku każda osoba zostanie poinformowana pocztą mailową, otrzymując jednocześnie informacje dotyczące dalszej części projektu.
Termin
Panel z testami aktywny będzie w okresie od  8.09.2020 r. do 11.09.2020 r.
III.  Szkolenie żeglarskie
Forma
Cykl zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu: teorii żeglowania, teorii manewrowania jachtem, meteorologii, locji, nawigacji, przepisów żeglugi, przepisów regatowych oraz prac bosmańskich służące zapoznaniu uczestników ze wszystkimi zagadnieniami żeglarstwa oraz zasadami postępowania w środowisku naturalnym. Wszystkie zajęcia prowadzone będą na przystani Klubu w Nowym Duninowie przez wykwalifikowanych instruktorów i obejmą 6 dni zajęć szkoleniowych po 8 godzin każdy. Uczestnicy będą codziennie dowożeni na miejsce szkolenia wynajętym autobusem lub busem oraz dostaną jeden posiłek w ciągu każdego dnia szkoleniowego. Każdy uczestnik będzie musiał posiadać pisemną zgodę na uczestnictwo w szkoleniu. Etap szkolenia żeglarskiego zakończony zostanie egzaminem potwierdzającym zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przystąpienia do państwowego egzaminu na patent Żeglarza Jachtowego
Termin
Od  12.09.2020 r. do 3.10.2020 r.
Miejsce
Przystań wodna Klubu Żeglarskiego „Hals” w Nowym Duninowie przy ul. Kasztanowej 2.
Każdy uczestnik będzie miał zapewniony dojazd na szkolenie i powrót. Dojazd odbywał się będzie z miejsca zbiórki na parkingu przy markecie Kaufland  w Gostyninie o godz. 9:00, powrót o godz. 17:00 z przystani klubu na miejsce wyjazdu.  
IV.  Piknik żeglarski
Forma
Piknik żeglarski to spotkanie podsumowujące przedstawiające założenia, przebieg i rezultaty projektu oraz prezentujące umiejętności zdobyte przez uczestników. W spotkaniu wezmą udział organizatorzy, uczestnicy projektu, rodzice uczestników oraz przedstawiciele organizacji zaangażowanych w realizację projektu. Grupa liderów - najlepszych uczestników weźmie udział w pokazie zdobytych umiejętności  przed zgromadzoną publicznością. Uczestnicy zajęć otrzymają certyfikaty ze szkolenia oraz drobne upominki i pamiątki.
Termin
Od 4.10.2020 r. (dokładny termin zostanie podany po uwzględnieniu warunków pogodowych)
Miejsce
Przystań wodna Klubu Żeglarskiego „Hals” w Nowym Duninowie przy ul. Kasztanowej 2.
Wróć do spisu treści